تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان تنها در باغ pdf از هوای تو با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان تنها در باغ pdf از هوای تو با لینک مستقیم

دانلود رمان تنها در باغ pdf از هوای تو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هوای تو میباشد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

‎داستان ما داستان سحر مسرور  فرزند هفتم خانواده پر پسر ، این دختر ما رو مظلوم گیر آوردن ، به زور فرستادنش دنبال گنجی که در باغ اجدادیشون در مازندران قرار داره  همزمان با کاوش های دختر ما اتفاقات هیجان انگیز و مفرحی براش اتفاق می افته که خوندنش خالی از لطف نخواهد بود…

پایان خوش

ادامه مطلب...

دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پروانه قهارزاده میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان چشمان نفرین شده

لب صخره ایستادم و به درون آب خیره شدم

حیوان درون رودخانه کف بالا می‌آورد و وحشیانه پیش می‌‎رفت

اگر یک قدم برمی‌داشتم و خودم را توی دهانش می‌انداختم

چه می‌شد؟! آن‌چه در این رمان آمده‌است، داستانی

غیرمعمول و صدالبته غیرمعقول است که با

موضوع معمولی علاقه دختری به یک پسر شروع می‌شود و در انتها

سر از ناکجا‌آباد در می‌آورد  و در آخر آن‌چه از آن باقی می‌ماند،

اندوخته‌های کالیاسا است که چراغ راهنمای

اوست در مسیری که در انتها به داشته‌هایی می‌رسد که ندانسته آن‌ها را نفی می‌کرده است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان من مطلقه ام یاسمن

قسمت اول رمان چشمان نفرین شده

با عجله به سمت ایستگاه قطار میدویدم.

با دست چپم چمدانم را که کمی سنگین بود، دنبال خودم

میکشیدم و در همانحال با دست راستم

در تالش بودم بلیتم را از جیب بغلی کوله پشتیام بیرون

بکشم.

مأمور قطار آخرین مسافر را سوار کرده بود و میخواست در قطار را ببندد که با دیدن من مجبور شد صبر

کند. بلیت را که کمی پاره شده بود، به دستش دادم. بیحوصله نگاهی سرسری انداخت و پس داد.

چمدان را به سختی از پلهها باال کشیدم؛ در حالیکه مأمور کوچکترین

تالشی برای کمک به من نکرد.به زحمت از میان مسافران

سرگردان در راهرو، کوپهام را پیدا کردم. در کوپه را که باز کردم، مثل همیشه

همهی سرها به سمتم برگشت. یک زن و دو مرد در کوپه بودند. خدا را شکر کردم که هیچ خانوادهای در

کوپه نیست. هیچ حوصله سر و صدای بچهها را نداشتم. خوشبختانه صندلیام کنار پنجره افتاد.

سر جایم که نشستم، قطار راه افتاد و من خوشحال از اینکه همهی درختها

ادامه مطلب...

دانلود رمان بالاتر از سیاهی pdf از آریا امینی-نگین حسینی با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان بالاتر از سیاهی pdf از آریا امینی-نگین حسینی با لینک مستقیم

دانلود رمان بالاتر از سیاهی pdf از آریا امینی-نگین حسینی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آریا امینی-نگین حسینی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/

خلاصه رمان بالاتر از سیاهی

دو خواهر دوقلو به نام مانیا و ساحل

دوقلوهای ناهمسان

که هیچ شباهتی به هم ندارند.

مانیا عاشق میشود و با مرد مورد علاقه اش ازدواج میکند اما ساحل

پدرش اجازه نمیدهد که با پسر موردعلاقه اش ازدواج کندو….

روزگار مانیا وقتی سیاه میشود

که خواهر و همسرش را شب تولدش درحال رابطه میبیند و  وقتی که پدرش مانیای باردار

را مجبور به سقط جنین پنج ماهه اش برای حفظ ابروی ساحل میکند و …………

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسوان نارنجی

قسمت اول رمان بالاتر از سیاهی

یوهوووو من اومدم کسی خونه نیست

ساحل:چرا من هستم بیاتواتاقم

سالم اجی جووونم خوبی ؟؟وای نمیدونی کیاامروز دیدم

کی؟

پویا علیاری همون خواننده خوش تیپه

وای واقعا کجا دیدیش

توی پارک نازلی افتاده بود دنبالم منم داشتم فرار میکردم یه لحظه برگشتم ببینم نازلی

دونبالم هست یانه که خوردم بهشو دوتایی افتادیم زمین

وای نمیدونی چه بوییی میداد چقدر تنش گرم بود وای چشاشو بگو

گمشو دختره بی حیا خجالتم نمیکشه

وا چرا خجالت بکشم تازه نمیدونی چطور نگام میکرد

حتما عاشقت شد نه بیا برو اونور بزار به کارم برسم توام کمتر رمان عاشقانه بخون

مناباش ببین دارم باکی دردودل میکنم

ببخشید شما دارید زرتو پرت)ذرت پرت نکن نیستا( تحویلم میدی نه درد ودل

بی لیاقت

عمته

وای خاک برسرم کدوم عمم وس نشو گمشو بیرون ازاتاقم

احترام پلیسی گذاشتم و گفتم:

چشم ساحل خره

ودررفتم ودرا بستم که صدای دمپایه پرت شدش به در اومد

بدجور توفکر چشمای عسلی پویا جووون بودم)چه زود دختر خاله میشم(عاشق اهنگاشم

امیدوارم بازم ببینمش

صبح بعد ازاینکه از کالس کنکورم تمام شد بانازلی قرار شد بریم رستوران ناهار بخوریم

اخه یک ساعت…

ادامه مطلب...

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهNasi30-o میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دختر پسر والیبالی

خسته و کوفته کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم و توی پیاده رو قدم زنان راه میرفتم.

اسمم آیدین رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم ۲۶ سالمه و وضع مالی نسبتا خوبی داریم.

برای درس هم به خارج از کشور اومدم و همینجا یعنی امریکا موندگار شدم البته

گاهی هم به ایران میرم و اونجا به پدر و مادرم سر میزنم. اینجا به کمک پدرم

یک شرکت تاسیس کردم تا دستم تو جیب خودم باشه..

رمان پیشهادی:

دانلود رمان ققنوس عاشق

قسمت اول رمان دختر پسر والیبالی

یه شرکت واردات صادرات قطعات

کامپیوتر .

خیلی به والیبال عالقه دارم و توی کالساش شرکت کردم.

محیط خوبی داره و خیلی مدرنه؛مربیمون یک اقای

میانساله و منو خیلی دوست داره و به خاطر بازی خوبم منو

ب لول های باالتر بردن و االن تقریبا حرفه ای بازی

میکنم. امروز رو خواستم واسه تنوع پیاده بیام با و همین فکرا به خونه رسیدم.

یک واحد تو یه برج ۲۰طبقه واحد بزرگ و خوبیه ولی از سر من

تنها زیادیه و همیشه خدا انقدر کثیف و شلوغه که

به زور یه جا برای نشستن پیدا میشه.

در واحدو باز کردم و کوله ام رو روی مبل پرت کردم و خودمم روی کاناپه لم دادم

حوصله عوض کردن لباسام رو نداشتم واسه همین با همون لباسا خوابیدم.

چشمامو رو هم گذاشتم تا کم کم خوابم

ببره و نفهیدم چیشد که خوابم برد.

با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم!

– الو سالم آیدین کجایی پسر؟

سالم پویا جان منم خوبم میدونم

–خیل خب، خوبی؟

ب خوبیت حاال چیکار داشتی زنگ زدی؟

روتو برم هیچی لؤناردو جو برش داشت شرط بندی کرد

حاالم باخته شام ..

ادامه مطلب...

دانلود رمان کتی جلد دوم pdf از ناشناس با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان کتی جلد دوم pdf از ناشناس با لینک مستقیم

دانلود رمان کتی جلد دوم pdf از ناشناس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ناشناس میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان کتی جلد دوم

داستان درباره دختری هست به اسم کتی که از طریق چت با پسری به اسم متین

اشنا میشه و با هم قرار میزارن عاشق هم میشن کتی کاره مهاجرتش درست

میشه و میخواد از ایران بره و متین رو تنها بزاره و طی اتفاقاتی متین میمیره و

کتی یه مدتی افسردگی میگیره و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ترگل

قسمت اول رمان کتی جلد دوم

از كلاس كه با الیزابت اومديم بیرون ديگه نفسم در نمیومد. صبح ھمون روز پريود شده بودم و

طبق معمولِ ھمیشه، از شدت درد و حالت تھوع و سرگیجه دلم مي خواست در جا خودمو

بكشم! دولا دولا راه مي رفتم و دستمم گرفته بودم به كمرم. الیزابت بیچاره ھم ھي يه نگاه

دلسوزانه به من مي كرد و دستشو مي ذاشت پشتم و كمكم مي كرد تو راه رفتن. تقصیر

خودمم بود، روز قبلش چند تا از وسیله ھاي سنگین خونه رو جا به جا كرده بودم و ديگه وضعم

شده بود نور علي نور! به پیشنھاد الیزابت رفتیم طرف آسناسور كه بريم غذا خوريِ طبقه ي

ھفتم. پر از مبل و كاناپه ھاي راحت بود و مي شد روشون دراز كشید. مثل ھمیشه به محض

باز كردن در سالن، حتي با اون حالِ من، بازم جفتمون خنده امون گرفت از وضعیت اونجا. فقط

اسمش بود كه غذا خوريه، وگرنه به خوابگاه و اتاق ھاي خصوصي دو نفره، بیشتر شباھت

داشت! يه سالن خیلي بزرگ دايره اي شكل با تعداد زيادي ستون وسط سالن كه از ھر طرفش

يه راھرو پیچ مي خورد و مي رفت سمت سالن ھاي ديگه ، پر از مبل ھاي چرمي مشكي در

ابعاد مختلف با كاربردھاي متفاوت! بعضي از مدلا ..

ادامه مطلب...

دانلود رمان فراموشی pdf از مهسا خلیل پور

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان فراموشی pdf از مهسا خلیل پور

دانلود رمان فراموشی pdf از مهسا خلیل پور

با لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

 خلاصه رمان فراموشی

موضوع راجب دختری به اسم مارالِ که درگیر عشق یک طرفه میشه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حس تلخ

دانلود رمان عرق سگی

دانلود رمان ارباب شاهین

دانلود رمان پالوز

دانلود رمان ساری گلین

دانلود رمان شکوه عشق سوگند

ادامه مطلب...

دانلود رمان طالع ماه pdf از مهرسا_م با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان طالع ماه pdf از مهرسا_م با لینک مستقیم

دانلود رمان طالع ماه pdf از مهرسا_م با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهرسا_م میباشد

موضوع رمان عاشقانه/همخونه ای

خلاصه رمان طالع ماه

پريماه يه دختر تنهاست كه غمها و كمبودهای زيادی توی زندگيش داره .

سعی ميكنه اين كمبوداشو برطرف كنه . ولی هميشه هم راه درست و نميره.

بعضی وقتا هم چوب ندونم كارياش و ميخوره تصميم ميگيره

خودش و وارد زندگی پسری بكنه تا بتونه زندگی راحتی داشته باشه ولی…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کوچ مهسا زهیری

قسمت اول رمان طالع ماه

خالصه لبخندی بهش زدمو نشستم،ظرف غذارو درآورد و

جلوم گرفت،دستپخت مامانش حرف نداشت.

غذای اون روزو با خنده وشوخی و

شیرینکاری های کتی وچند تا از همکارای دیگه خوردیم.

وقت رفتن شد،بازم باید پامو توی خونه ای میذاشتم که

برام پر از معما بود،پر از سوال هایی که تو ذهن من بود و

هیچ وقت جوابشو پیدا نکردم.یه گذشته ی سرد و تاریک….

سوز سردی میومد اواسط آبان بود و هوای پاییزیش،

از در شرکت که بیرون اومدم تصمیم گرفتم اون روزو پیاده

برم خونه و یکم از صدای برگ درختا فیض ببرم،

حدودا پنج ایستگاهی میشد و توی اون هوای سرد یه جورایی

دیوونگی بود.

داشتم به طرف پارک که اون طرف خیابون بود میرفتم و

توی عالم خودم وبه خاطرات گذشته ی سیاه و مبهم

خودم فکر میکردم .سالنه سالنه میرفتم،

کسی نگرانم نمیشد همه عادت داشتن به نبودن من توی خونه. یا توی

اتاق بودم یا سرکار.

 تنها کسی که ارتباط خوبی داشتم بردیا داداشم بود و بعد از اون مامان گل!

اصال متوجه نبودم که دارم از خیابون رد میشم،

خیابون خلوتی بود یه جورایی هیچ وقت توش مگسم پر نمیزد .

ولی از شانس نداشته ی من همون روز یه جنسیس زرد

با سرعت خدادتا داشت میومد.تا اومدم بگم یارب چه کنم

ماشین با سرعت جلوپاهای من که

ادامه مطلب...

دانلود رمان دختری از جنس شیشه pdf از پگاه77 با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان دختری از جنس شیشه pdf از پگاه77 با لینک مستقیم

دانلود رمان دختری از جنس شیشه pdf از پگاه۷۷ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پگاه۷۷ میباشد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان

داستان درباره دختریه که ظاهرش تند و تیزو برندست،اما دلش مثل شیشه شفاف و شکننده روزگار از پاکی و سادگی این دختر سوء استفاده میکنه و ضربه ای بهش میزنه که شیشه ی دلش ترک برمیداره ولی دختر قصه ی ما نمیذاره این شیشه بشکنه .جلوی این روزگار قد علم میکنه و شیشه ی دلشو ترمیم میکنه!

ادامه مطلب...

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان صنم احمدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/درام/اجتماعی

خلاصه رمان عاشقانه ترین دروغ

داستانه من شاید داستان خیلیها باشد ، کسانی از همین جامعه .

کسانی که عاشقند ولی با باور نداشتن عشقشان و

بی اعتمادیشان زندگیشان از هم میپاشد …

این داستان از زبان یک پسر پزشک است که عشق را باور ندارد و معتقد است

عاشق نمیشود ، تا اینکه بالاخره او هم عاشق دختری میشود ، یک دختر که

زیباییش آدم را مجذوب می کند ، اما آن دختر یک تله هست و

پسر این را نمیداند تا اینکه …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شاه صنم صنم احمدی

 

ادامه مطلب...

دانلود رمان ارباب زاده مغرور من pdf از الهه آتش با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان ارباب زاده مغرور من pdf از الهه آتش با لینک مستقیم

دانلود رمان ارباب زاده مغرور من pdf از الهه آتش با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهه آتش میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

اربابی از تبار سیاهی، قدرت  و خشونت دختر ارباب دختری از جنس  سکوت،آرامش،پاک،ساده و عاشق خدمتکار ارباب پسری از جنس سنگ و انتقام اما مهربون حالا این دختر قصه عاشق پسر قصه مون میشه و زمانی که ارباب متوجه میشه حالا چی در انتظار این دو نفر است…..: یسنا یسنا بیا ،دوباره رحیم افتاده به جون یکی تو رو خدا بیاحالا این دختر قصه عاشق پسر قصه مون میشه و زمانی که ارباب متوجه میشه حالا چی در انتظار این دو نفر است…

پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کنین

ادامه مطلب...