تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان گروگان pdf از نازنین ابراهیمی با لینک مستقیم

جمعه 15 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان گروگان pdf از نازنین ابراهیمی با لینک مستقیم

دانلود رمان گروگان pdf از نازنین ابراهیمی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین ابراهیمی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی/کلکلی

خلاصه رمان گروگان

من مغرورم دختری از جنس ناز و غرور

من مغرورم پسری از جنس خشم و غرور

بیتاب میکنم با نازم دلهای مردان را

میترسانم با خشمم دلهای مردمان را

غرورم اعتبار من است

غرورم یار من است

اسیرمیشوم در چنگال مردی از خشم

اسیر میکنم دختری از ناز را

ودراین میان

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گروگان دوست داشتنی

قسمت اول رمان گروگان

موهای بلندم که به رنگ مشکی است دورم را فرا گرفته اند

لباس قرمز بلندم سفیدی بدنم را به نمایش

گذاشته درهمین موقع در بازشدو ترنم اومد داخل چشم از آینه

برداشتم و به ترنم خیره شدم سوتی زد باخنده گفت:

جووون نفسی چه خوشکل شدی

پوزخندی زدم و گفتم:زیاد حرف نزن وقتم هدر میره

از حرفم دلخور شد ولی اهمیتی برام نداره

آهسته با ناز از پله ها پایین میام بازهم نگاه همه رو

روخودم حس میکنم ولی بیتوجه به سوی بابام حرکت

میکنم دلیل این همه جشن برام مبهمه

کنار بابام سه مرد میانسال نشسته بودند وقتی منو دید گفت : بیادخترم

رفتم کنارش بابام روبه سوی اون سه نفر کرد و گفت -این دخترم نفسه از زن دومم ترانه

نفس جان ایشون آقای مرادی ایشون آقای صالحی وایشون آقای کمالی هستن

لبخند مالیمی زدمو گفتم-خوشبختم

به طرف گوشه ای ازسالن رفتم وروی مبلی نشستم چشم چرخوندم

وآرسام راکه کناری ایستاده بود وبا نفر ت آشکاری

به بابا نگاه میکرد و دیدم

آرسام نه تنها ازبابا بلکه ازمنم خیلی متنفر بود چون منو

مادرمو عامل مرگ مادرش میدونست درست روز تولدمنمادرش مرد

ترنم باهم خوبه اما من سعی میکنم ازش دورباشم اما

خیلی دوسش دارم ولی ظاهر سردم غیر ازاین نشون

میده بیخیال این حرفا میشمو به سمت میز …

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.