تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

دانلود رمان چشمان نفرین شده pdf از پروانه قهارزاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پروانه قهارزاده میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان چشمان نفرین شده

لب صخره ایستادم و به درون آب خیره شدم

حیوان درون رودخانه کف بالا می‌آورد و وحشیانه پیش می‌‎رفت

اگر یک قدم برمی‌داشتم و خودم را توی دهانش می‌انداختم

چه می‌شد؟! آن‌چه در این رمان آمده‌است، داستانی

غیرمعمول و صدالبته غیرمعقول است که با

موضوع معمولی علاقه دختری به یک پسر شروع می‌شود و در انتها

سر از ناکجا‌آباد در می‌آورد  و در آخر آن‌چه از آن باقی می‌ماند،

اندوخته‌های کالیاسا است که چراغ راهنمای

اوست در مسیری که در انتها به داشته‌هایی می‌رسد که ندانسته آن‌ها را نفی می‌کرده است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان من مطلقه ام یاسمن

قسمت اول رمان چشمان نفرین شده

با عجله به سمت ایستگاه قطار میدویدم.

با دست چپم چمدانم را که کمی سنگین بود، دنبال خودم

میکشیدم و در همانحال با دست راستم

در تالش بودم بلیتم را از جیب بغلی کوله پشتیام بیرون

بکشم.

مأمور قطار آخرین مسافر را سوار کرده بود و میخواست در قطار را ببندد که با دیدن من مجبور شد صبر

کند. بلیت را که کمی پاره شده بود، به دستش دادم. بیحوصله نگاهی سرسری انداخت و پس داد.

چمدان را به سختی از پلهها باال کشیدم؛ در حالیکه مأمور کوچکترین

تالشی برای کمک به من نکرد.به زحمت از میان مسافران

سرگردان در راهرو، کوپهام را پیدا کردم. در کوپه را که باز کردم، مثل همیشه

همهی سرها به سمتم برگشت. یک زن و دو مرد در کوپه بودند. خدا را شکر کردم که هیچ خانوادهای در

کوپه نیست. هیچ حوصله سر و صدای بچهها را نداشتم. خوشبختانه صندلیام کنار پنجره افتاد.

سر جایم که نشستم، قطار راه افتاد و من خوشحال از اینکه همهی درختها

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.