تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان همه ی سهم من از دنیا pdf از دلی28 با لینک مستقیم

یکشنبه 27 فوریه 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان همه ی سهم من از دنیا pdf از دلی28 با لینک مستقیم

دانلود رمان همه ی سهم من از دنیا pdf از دلی۲۸ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دلی۲۸ میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان همه ی سهم من از دنیا

ترنم و امیرعلی، دختر و پسری که از نظر ظاهری و فرهنگی کاملا متفاوت اند.

ترنم دختری که توسط دوست پسرش بهش تجاوز شد، از خانواده طرد شد و

امیرعلی پسری که مذهبیه و از طریق همون پسر متجاوز، با ترنم آشنا میشه و

کم کم اتفاقاتی بینشون می افته و چه می کنه سرنوشت با زندگی

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عصیانگر

قسمت اول رمان همه ی سهم من از دنیا

مثل هرشب، صدای جیغام توی گوش خودم و اون اتاق کذایی پیچید صدای هق هقام، التماسام.

توی جهنمی که خودم ساخته بودم، دست و پا می زدم و ضجه می زدم که ولم کنه تا بدن دستمالی

شده، کوفته و زخمی شده ی منو رها کنه

و باالخره مثل شب های قبلش، با درد و با آخرین توانم خدا رو صدا زدم و از خواب پریدم.

محسن، پسرخالم، مثل تمام اون شب هایی که از اون ش ِب مذخرف شروع شده بود، دستام رو سفت

گرفت و من رو به خودش چسبوند.

گریه می کردم و زیرلب می گفتم درد دارم و محسن مثل همیشه زیر گوشم با اون صدای آرامش

بخشش می گفت که آروم باشم

و آروم هم شدم.

ساعت بدنم ل ی خوابوندتم. َ بعد از نیم خت شد و محسن به آروم

توی چشمای سرخم نگاه کرد و با لبخندی که دیگه فهمیده بودم از روی نگرانیه، گفت :

نفس عمیق بکش ترنم االن بهتری؟

باز هم مثل همیشه سکوت کردم مثل تمام

صورتم رو با آب سرد شستم و بعد از مرتب کردن موهای وز شده و حنایی رنگم و عوض کردن

لباسام، رفتم از اتاق بیرون با..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.