تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان ناجی قلب من pdf از سحر بانو با لینک مستقیم

یکشنبه 6 مارس 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان ناجی قلب من pdf از سحر بانو با لینک مستقیم

دانلود رمان ناجی قلب من pdf از سحر بانو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سحر بانو میباشد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان ناجی قلب من

هستی تمام زندگی اش را با صبوری و محدودیت های فراوان پشت سر میگذارد …

خاطرات تلخ زخم دل همیشگی اوست و برای فراموشی این تلخی ها رو به

آدمی می آورد که این رابطه اشتباه بوده و طولی نمیکشد که همه چیز برملا میشود

اتفاقاتی رخ میدهد که همچون طوفانی زندگی او را به هم میریزد و ناچار روی به گریز می آورد

فراری که تغیراتی زیادی را به همراه میاورد و دختری دیگر از او میسازد

بی اعتمادی تمام وجودش را در بر میگیرد و دیگر حاضر به پذیرفتن حقیقت نیست

حقیقتی که بیانگر خوشبختی اوست !

رمان پیشنهادی دانلود رمان گلشیفته سحر بانو

قسمت اول رمان ناجی قلب من

خوندي درس ببینم!! آلو خواب خانوم ـلامسـ

گفت اي گرفته صداي با و کشید چشماش روي دستی داریم امتحان مگه سلام

داریم تاریخ ترم نیم امتحان خوبه حالت دکی

گذاشت میز روي دوباره سرشو

!نکن شوخی صبحی اول مادرت جون

آخه دارم اي شوخی چه وا

گفت وار ناله !میکنم کاریش یه! رویا کن ولم اخم چیزي

کردي گریه ببینمت هستی شده

خوابیه بی از نیست چیزي

شده چی ببینم پاشو

گفت و کرد بلند سرشو خستگی با کردیم دعوا

کشید پوفی

بازم

گفت میز به خیره و داد تکون سرشو کردم دعوا

خبرم بی خدا از ي بیچاره اون با مامانم با فقط نه

کن کنترل خودتو کم کرده یه گناهی چه

اون دیگه میشه دردسر برات رفتارات این آخر

میزنم زنگ بهش امروز خودمه تقصیر میدونم

میکنه درکت باش مطمئن خوب دختر آفرین

زد محوي لبخند

میدونم آره

بهش گاهین نیم رویا کرد قایم کتاباش بین و دراورد آروم

رو گوشی کرد فرو جیبش تو دستشو

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.