تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان لحظه های بی تبسم pdf از shaghayegh79 با لینک مستقیم

سه‌شنبه 26 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان لحظه های بی تبسم pdf از shaghayegh79 با لینک مستقیم

دانلود رمان لحظه های بی تبسم pdf از shaghayegh79 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان shaghayegh79 میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/تراژدی/اجتماعی

خلاصه رمان لحظه های بی تبسم

تبسم دختری‌ست که غافل از افکار دسیسه چینی که پیرامونش وجود دارد، برگزیده می‌شود

تا بازیچه سرنوشت شود؛ تا اینکه زمانی می‌رسد که تبسم

بین دوراهی عقل و احساس سردرگم می‌شود..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نت موسیقی عشق

قسمت اول رمان لحظه های بی تبسم

پارتی از آینده
به من نگو رفیق. تو از صدتا دشمن، دشمن تری برام .

تیرداد! به حرفم گوش بده. مجبور شدم لعنتی، مجبور .

از شدت عصبانیت، نفسهایش تند شده بود و قفسه ی سـینهاش، مدام باال و پایین میرفت از .

پیشانیاش قطره قطره عرق میریخت و گونههایش همچون گلولههای آتشین شده بودند. با چشمان

به خون نشسته به فرد روبرویش خیره شد .

خفه شو! هیچی نگو پست فطرت. من فکر میكردم رفیقمی، داداشمی ولی اشتباه كردم. پ از شت نه،

از جلو بهم خنجر زدی نامرد .

فایده نداشت. هر چه تالش میكرد تا بی تقصیریاش را اثبات كند، فایده نداشت .

نفس عمیقی كشید تا كلمات را پیدا كند اما موفق نشد. ترسیده بود! مرد بود از اما شدت تر س،

دستانش میلرزید و نفسهایش به شماره افتاده بود

من كاری نکردم. یعنی آسیبی نرسوند بهش. چرا…

دیگه چیکار میخواستی كنی؟ هان؟

طاقتش لبریز شد و سمتش حمله ك رد. مشت محکمی به صورتش زد و او را هل داد. برای اولین ارب

بود كه باهم گالویز میشدند! دخترک ترسیده و گیج شده، تنها تماشایشان می كرد. نمیدانست چه

كار كند. كسی آن اطراف نبود. تا به خود آمد، جسم غرق شده در خون یکی از آن دو را دید. باورش

نمیشد… این امکان نداشت !

آرام چشمانش را گشود .

ساعت دیواری اتاقش، پنج صبح را نشان میداد. عرق كرده بود و موهای لـختش به ..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.