تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان فریال pdf از میو میو مستقیم

شنبه 16 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان فریال pdf از میو میو مستقیم

دانلود رمان فریال pdf از میو میو مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان میو میو میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اکلکلی/همخونه ای/اجباری

خلاصه رمان فریال

دختری به نام فریال .که از هر لحاظ سفت و سخته.معنای عشق و نمیداد

ولی با تصمیم پدرش مجبورمیشه که

پایان خوش

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان فریال

با بی قیدی شونه ای بالا انداختم و با چشمایی بی تفاوت که همیشه آدم و آتیش می زد به

فرزام نگاه کردم و گفتم :دلیلم برای ازدواج همینه فرزام اخمی که بین ابروهاش چین انداخته بود و

بالا انداخت و در سکوت به سمت پنجره ی مطب رفت برام احساس فرزام و یا هرپسر دیگه ای مم نبود

این خود من هستم که برای خودم ارزش دارم .غرورم و بیشتر بهش اهمیت میدم تا احساس و

عاطفه ی یه پسر و همین باعث شده تا این مرحله از زندیگم اوج بگیرم و حتی از هم سن های خودم

جلو بزنم درواقع خیلی جلوتر با نگاه خیره ی فرزام به خودم امدم و نگاهم و از چشمای غمگین

فرزام گرفتم و به خودکار توی دستم که می چرخوندمش انداختم . فرزام دست های خودشو

داخل جیب شلوارش گذاشت و با اخم ظریفی گفت:تا چه مدت ؟تا کی باید اینجوری زندگی کنیم؟

به صورتش که کمی سرخ شده بود نگاه کردم -نمیدونم .تا زمانی که آمادگی زندگیمشترک و داشته باشم

می دونستم کنار امدن این موضوع برای اقایان خیلی سخته ولی من چاره ای جز این ندارم

نمیتونم چیزی و قبول کنم که با قلبم رضایت کامل و به اون کار ندارم فرزام با خشم چنگی به

موهاش زد و سریع از مطب خارج شد این سکوت و این خشم نشون دهنده ی این موضوع است

سرم و با دستام گرفتم و یاد حرف های دیشب بابا افتادم با دلسوزی بهم نگاه میکرد..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.