تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان عذابم نده pdf از M-sh77 مستقیم

پنج‌شنبه 24 مارس 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان عذابم نده pdf از M-sh77 مستقیم

دانلود رمان عذابم نده pdf از M-sh77 مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان M-sh77 میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/انتقامی

خلاصه رمان عذابم نده

داستان زندگی افرادیست با بالا و پایین ها اتفاقات

گذشته تاثیری در زمان حال و اعمال افراد میگذارد

که زندگی همه را تحت تاثیر قرار میدهد/داستان

زندگی دختری به نام السا که توسط دوست

پسرش دزدیده میشود!حال هدف او چیست و سرانجام السا چه میشود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان عذابم نده

در ماشین رو باز کردم و نشستم.
سالم
به سمتش برگشتم و به صورت اخموش خیرہ شدم

تازگی ها اخالقش عوض شدہ بود

-:اخمو خان جواب سالم واجبه ها

نیم نگاهی بهم انداخت و زیر لب چیزی شبیه به سالم زمزمه کرد.

کالفه از رفتارهای اخیرش به صندلی تکیه زدم و گفتم:

مشکل چیه کیان؟چرا اخالقت عوض شدہ؟چرا

اینقدر تغییر کردی؟

کالفه تر از من پوفی کشید و گفت:مشکالت شرکت

زیادہ ببخشید ولی این روزا حسابی بهم ریخته

ام
کالمش بوی صداقت نمی داد ولی سعی کردم حرفش رو باور کنم

لبخندی به روش زدم و گفتم:انشاءهللا که مشکالت

شرکت هم درست میشه حاال اخماتو باز کن

آقا دلم میگیرہ اینجوری

پوزخندی زد و اخماش رو باز کرد

دلیل رفتاراش رو نمی فهمیدم

بدون اینکه چیزی بگم نگاهم رو از نیمرخ

جذابش گرفتم و به روبه رو خیرہ شدم

سکوت عذاب آوری بینمون حاکم بود

با توقف ماشین کنار خیابون پر سوال بهش نگاہ کردم

که بدون توجه به من و نگاهم از ماشین پیادہ

شد و به سمت مغازہ کنار خیابون رفت

با به صدا در اومدن زنگ گوشیم نگاهم رو از

کیان برداشتم و به صفحه گوشی زل زدم

با لبخند دکمه اتصال رو زدم

سالم حاج بابا

بابا:سالم دختر بابا کجایی دخترم..چند دقیقه

دیگه پرواز دارما نمیخوای بیای ببینمت؟

نگاهی به کیان که جلوی…

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.