تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

شنبه 14 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهNasi30-o میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دختر پسر والیبالی

خسته و کوفته کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم و توی پیاده رو قدم زنان راه میرفتم.

اسمم آیدین رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم ۲۶ سالمه و وضع مالی نسبتا خوبی داریم.

برای درس هم به خارج از کشور اومدم و همینجا یعنی امریکا موندگار شدم البته

گاهی هم به ایران میرم و اونجا به پدر و مادرم سر میزنم. اینجا به کمک پدرم

یک شرکت تاسیس کردم تا دستم تو جیب خودم باشه..

رمان پیشهادی:

دانلود رمان ققنوس عاشق

قسمت اول رمان دختر پسر والیبالی

یه شرکت واردات صادرات قطعات

کامپیوتر .

خیلی به والیبال عالقه دارم و توی کالساش شرکت کردم.

محیط خوبی داره و خیلی مدرنه؛مربیمون یک اقای

میانساله و منو خیلی دوست داره و به خاطر بازی خوبم منو

ب لول های باالتر بردن و االن تقریبا حرفه ای بازی

میکنم. امروز رو خواستم واسه تنوع پیاده بیام با و همین فکرا به خونه رسیدم.

یک واحد تو یه برج ۲۰طبقه واحد بزرگ و خوبیه ولی از سر من

تنها زیادیه و همیشه خدا انقدر کثیف و شلوغه که

به زور یه جا برای نشستن پیدا میشه.

در واحدو باز کردم و کوله ام رو روی مبل پرت کردم و خودمم روی کاناپه لم دادم

حوصله عوض کردن لباسام رو نداشتم واسه همین با همون لباسا خوابیدم.

چشمامو رو هم گذاشتم تا کم کم خوابم

ببره و نفهیدم چیشد که خوابم برد.

با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم!

– الو سالم آیدین کجایی پسر؟

سالم پویا جان منم خوبم میدونم

–خیل خب، خوبی؟

ب خوبیت حاال چیکار داشتی زنگ زدی؟

روتو برم هیچی لؤناردو جو برش داشت شرط بندی کرد

حاالم باخته شام ..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.