تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن. ج مستقیم

یکشنبه 17 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن. ج مستقیم

دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن ج مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسترن ج میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان دختر رنگین کمونی

داستان از زبان پسری به اسم امیرطاهاست که برای عمل پیوند قلب مادرش به پول زیادی احتیاج داره

از طرفی به خاطر گذشته ی تلخ عزیزانش از باندهای مافیایی کینه ی قدیمی داره…همه ی

اینا باعث میشه به آیلین برای انتقام گرفتن از دشمنش کمک کنه

توی این راه متفاوت بودن روحیات آیلین اونو به خودش جذب میکنه و عاشقش میشه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دختر رنگین کمونی

روبروی دختر جوونی که دوروزه کنجکاوم ببینمش نشستم و سالم کوتاهی کردم بدون هیچ جوابی

نگاه سردشو بهم دوخت:

تنهایی!

اره خب داداشم نمیتونست بیاد شما با من صحبت کن

نفسشو بیرون فرستاد و موهای مشکی خوشحالتش رو به زیر شالش فرستاد

راسته که واسه پول هرکاری میکنی..

نیشخندی روی لبام نشست:بستگی داره

به صندلیش تکیه داد:ریسک این کار باالست درضمن یه سری شرایط داره

گفتم:نمیپرسی به چی بستگی داره؟

پوزخند زدم: خیلی کمهده میلیون

خیره تو چشمام ادامه داد:ده میلیون واسه شروع نقشه ی اول انجام بشه سی میلیون دیگه میدم بعد

ازانجام کار هم ده میلیون!

ابروهام باال پرید:نکنه باید دانشمندی،چیزی بکشم
ممکنه

به نگاه عجیبش خیره شدم کالفه از درک نکردنش گفتم:

تا ندونم جریان چیه که نمیتونم کارحرفموقطع کرد:

شنیده بودم هرکاری میکنی درست بوده یا نه؟

خب اره ولی

اره یا نه؟

یه کم مکث کردم و گفتم:

خیلی خب قبول فقط بگم من با زنا کاری ندارم یعنی خب منظورم

بازم حرفمو قطع کرد:

ازکیفش کارتی دراورد و روی میز گذاشتاوکی

تموم میشه فرزام هم همراهت بیار همه ی نقشه رو با جزییاتش خواهی فهمیدفردا ساعت

هشت شب همینجا منتظرتم خوب فکراتو بکن اگه وسط راه جا بزنی واست…..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.