تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان حق آزادی pdf از ستاره ستی با لینک مستقیم

سه‌شنبه 26 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان حق آزادی pdf از ستاره ستی با لینک مستقیم

دانلود رمان حق آزادی pdf از ستاره ستی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ستاره ستی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان حق آزادی

داستان درباره دختی که دانشجو هستش و بنا به دلیلی باید با

استاد دانشگاهش که از قضا صاحب شرکت هم هست ازدواج کنه، همه چی

خوب پیش میره تا اینکه یک چیزی مانعشون میشه و

تقدیر اونقدر پیچیده است که

دانلود رمان هرزه نبودم فاطمه افکاری

متن اول رمان حق آزادی

درمیان هیاهوی شهر،دخرتی از جنس شیشه

که میشکند،پا در خیابانی میگذارد که
انتهایش را منیداند
میرود
در راه رفنت اش رهگذرانی رامشاهدهمیکند
بی تفاوت میگذرد
قطرات باران سخاومتندانه به زمین سقوط میکنند
رسش را رو به آسامن باال میگیرد
باران بی رحامنه بر گونه اش سیلی میزند
لحظه ایی چشامنش را بست
به یاد اتفاق امروزمی افتد
آسایش دخرتی شیطون و لجبازی بود
او دانشجو رشته عمران بود و

در این سال های تحصیلی توانسته بود رضایت استادان
اش را جلب کند
آسایش برعکس متام دخرتان دانشگاه هیچ وقت کالسی با استاد مغرور دخرتان
نگرفته بود
دکرت آریامشایخ
استاد دانشگاه و صاحب رشکت مشایخ

او بیست و هفت سال سن دارد و برخالف سن کم اش محبوبیت های زیادی کسب
کرده بود
چندین سال را خارج از کشور به رس میربد
فردی کامال مغرور که دخرتان برای این مغرور بودن اش جان میدهند
آرزوی یک نشانه از استاد مشایخ را دارند
اما او دریغ از یک نگاه
امروز در انتخاب واحد به دلیل تطابق نتوانست با استاد همتی واحد بگیرد
هرچند در این چرخش هم به نفع او بود هم به رضر
استاد همتی خواستگار آسایش بود اما جواب آسایش منفی بود
و این به نفع دخرتک بود
برای کالس دکرت مشایخ هم چندان

رغبتی برای دانشجو بودن اش نداشت
رسعت قدم هایش را بیشرت کرد و به سمت

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.