تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان ثانیه های آخر pdf از محدثه خرمی با لینک مستقیم

یکشنبه 17 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان ثانیه های آخر pdf از محدثه خرمی با لینک مستقیم

دانلود رمان ثانیه های آخر pdf از محدثه خرمی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان محدثه خرمی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ثانیه های آخر

رمان ثانیه های آخر در مورد دختریه که از اعتماد زیاد ضربه میخوره تو دردسر میوفته !

ولی توی این دردسر دختر ما عاشق میشه …ولی نمیدونه سرنوشت براش چه خوابی دیده !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان با این حست عذابم میدی

قسمت اول رمان ثانیه های آخر

روی تخت دراز کشیده بودم !صفحه ی دیگه ای از رمان شب تقدیر رو ورق زدم که صدای

گوشی بلند شد اسم

نگارروی صفحه گوشی خودنمایی میکرد پیش خودم گفتم))آفتاب ازکدوم طرف در

آومده((جواب دادم :

به سالم نگارجون چطورمطوری چه عجب یادی ازماکردی ! خبرمرگت دوماه کدوم گوری بودی که هیچ خبری

ازت …

حرفم روبرید و گفت :

بابایه نفس

بگیر میون حرف زدنت من جای تونفس کم آوردم …حاال اینها یعنی احوال پرسی ! خودت

چی بازم به معرفت خودم الاقل گاهی

اوقات یه زنگی میزنم یه پیامی میفرستم توکه هیچ اصال انگار نیستی تودنیا فاتحه …

گمشوخودت بمیری حلوا برات درست کنم

اوووووومممم باقلوا اتفاقا چند وقتی که شیرینی بدنم اومده پایین حلوا بدنم کم شده بمیر

که من حلوات بخورم .

خندید وگفت :

نه

گلم تاشماهستی من جسارت نمیکنم بمیرم.

میدونستم همه حرفاش شوخیه ! دیگه همه عادت کرده بودن به این دیونه بازیامون

خندیدم وگفتم :

حاال زنگ زدی که ببینی کی زودتر میخواد بمیره

نه بابا ببین بسکی حرف میزنی یادم رفت که برای چی زنگ زد.بنال ببینم

جیغی اون طرف خط کشید و گفت:

بیشعور

خونسرد جواب دادم :

عزیزم بیشعوری از خودتونه همه میدونن من چقدر

باشعورم .

حرصش گرفته بود !میدونم االن اگه دم دستش بودم دوست داشت خفم کنه :

توکه راست میگی !حاال کجا بودی این مدت

خبرت ؟

عزیزم همه که مثل تو بیکار نیستن !این مدتم کالس میرفتم . تازه تموم شده یه…

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.