تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان امید من ستاره pdf از یاس صبور با لینک مستقیم

چهارشنبه 20 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان امید من ستاره pdf از یاس صبور با لینک مستقیم

دانلود رمان امید من ستاره pdf از یاس صبور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاس صبور میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان امید من ستاره

 دختری که  به دلایلی از شهر خود فاصله می گیرد تا آبها از آسیاب بیفتد.

دست روزگار،برای او سرنوشت دیگری را رقم می زند. به شهری می رود که

حتی نامی از آن نشنیده بود. این آشنایی از یک زن شروع می شود…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همزاد من فاطمه افکاری

قسمت اول رمان امید من ستاره

جلوی اون همه جمعیت درسرسرای سالن بزرگ عمارت بدون آنکه بذاره صداش کوچکترین

ارتعا شی به خود ب گیره باچشمایی ازحدقه دراومده روبرو ی خان ایستاد وفریا د زد:

خان برای آخرین بارازت م ی خوام ازتص میمت صرف نظرک نی من با ای ن ازدواج موافق نیستم.

خان باچشمایی به رنگ خون به دختر ش توپ ی د:دخترۀخیر ه سر!بفهم برا ی چی دارم

این کاررو می کنم هیچ چیزی هم توتصمیمم تأثیرنمیذاره توهم مجبور ی قبول کنی.

محکمتراز قبل دستی بس وی حضارتو ی سالن کشی د وفریادزد: چرابین ای ن همه

دخترتو طایف ه بایدمن قربانی این عرو س ی شوم بشم؟ چراکسی حاضرنشده که

دخترش عروس خ ون بس بشه؟ چرا شما خان؟ چراشما؟ سپس روبه جمعیت کردازقبل

بلندترداد زد:توای ن جمع کسی پیدامیش ه که بخواد دخترش رو جا ی من عروس خون بس کنه؟

نگاهش چون بازشکاری تو سالن چرخی د. صدایی ازکسی بیرون نیوم د. نگاه منتظرش

تب دیل به پوزخند پررن گ ی شد:هه! ببی ن خان!ببین کسی عروس خون بس نمی خواد!

باز با دست به جمعیت اشاره کرد وخان رو مخاطبش قرارداد: ه یچکس حاضرنیست

برات فداکار ی کنه!هیچکس! تو که بعد ازاین همه خوب ی درحق این قوم کر دی هی چ

کدومشون حاضرنیست که دخترش رو بدبخت کنه ولی..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.