تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان اشراف زاده pdf از نسرین قدیری با لینک مستقیم

چهارشنبه 2 مارس 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان اشراف زاده pdf از نسرین قدیری با لینک مستقیم

دانلود رمان اشراف زاده pdf از نسرین قدیری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسرین قدیری میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان اشراف زاده

نوای دلنشین و گوشنواز والس دانوب آبی اشتراوس، در
سراسر تالار طنین انداخته بود. شاه پری مثل همیشه بر جایگاه خود بالای تالار نشسته
بود و شاهد رقص زیبای زوج جوانی بود که به سبکی حرکت قوها روی آب، بر روی سنگهای
سفید و مرمرین تالار مشغول حرکت و جست و خیز بودند…..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تب داغ هوس نیلوفر قائمی فر

قسمت اول رمان اشراف زاده

صداها باال رفت دویدم سمته اتاقم مانتومو پوشیدم رو

لباسام یه شالم سر کردم همونجور دویدم بیرون کلیدا

خونه رو برداشتم همونجور که از پله ها میرفتم پایین

دکمه های مانتو رو هم میبستم به آخرین پله که رسیدم با

دیدن صالحی که تمام صورتش خون بود و ایلیاد که

شاکی داشت به صالحی نگاه میکرد دروغ نگم خندام گرف
سه نفر صالحی رو گرفته بودم ۳نفرم ایلیاد واسه

حفظ آبرو اخمی کردم و رفتم جلو ولی با هر نگاه به صالحی که از

بینیش خون میومد و ایلیاد که تخس داشت نگام میکرد خنداک میگرف

جلو خندامو گرفتم:چی شده؟؟

صالحی که انگار منتظر بود داد زد:چی میخوای بشه خانومه شایانفر می….

صدای داد ایلیاد صالحی رو خفه کرد:هووووی صداتو بیار

پایین فاصلتون ۶قدمم نیست مادرم مث خودت کر نفهم

نیست

با تشر گفتم:ایلیاد زشته!!

ایلیاد چشم غره ی به صالحی رف:با یکی مث این باید اینجور رفتار کرد

صالحی عصبی گف:تا فردا از خوونم گم میشید

بیرون برید خدا رو شکر کنید ازتون شکایت نکردم

ایلیاد تقال کرد از دستشون فرار کنه همونجور هم داد زد:

درست صحبت کن عوضی..مگه جرعت هم داری شکایت
کنی..

پریدم وسط حرفش:ایلیاد برو خونه..آقایون ولش کنید

ایلیاد رو ول کرد که اومد طرفه صالحی بیچاره

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.