تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان از فرش تا عرش pdf از س.اکبری با لینک مستقیم

دوشنبه 4 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان از فرش تا عرش pdf از س.اکبری با لینک مستقیم

دانلود رمان از فرش تا عرش pdf از س.اکبری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان س.اکبری میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان از فرش تا عرش

برايم دعا كن مي گويند دعاي تو مي گيرد مي گويند آن فردوس برين زير پاي توست..

براي مهرانگيزت دعا كن و براي تك تك شير خام خورده هاي اين سياره كه

دنيا را از ديد ساده اي مي بينند دعا كن

دمشان در تله گرگ ها گرفتار نشود دعا كن…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خودکشی عاشقانه

قسمت اول از فرش تا عرش

دستانم را جمع مي كنم خودم و تمام وجودم را در ھم مچالھ مي كنم شاید شاید

گرسنگي و ھر آنچھ نیاز من ناقص است رنگ ببازد قول داده ام قول داده ام تنھا یك

بار در ھفتھ سر چھار راه ایزدي ھا گدایي كنم قول داده ام بھ خودم تنھا بھ خودم و

بھ تمام آنچھ از غرور لھ شده ام باقیست

مرضیھ نزدیك مي شود با ھمان روسري لاجوردي و بلوز آبي آسماني مردانھ اش

با ھمان لبحند و حواس پرتش بھ اطراف و این دیوارھاي لوكس و جدا از ما گویي

ھیچ چیزي براي او تغییر نكرده او ھمین است ھمیشھ بي خیال ھمیشھ خونسرد

تو كھ ھنوز خوابي پاشو دیگھ دختر لنگ ظھره

نمي داند از دیشب چشم برھم نگذاشتم نمي داند !

سر و صدا راه ننداز سر درد دارم مي خوام بخوابم دیشبم با خر و پفت چند بار بیدار شدم

از زیر این ملحفھ رنگ و رو رفتھ و پاره ھم مي شود ابرو ھاي بالایش را دید

از خر و پف من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟! بھ یكي بگو نشناستت من خر و پف مي كنم یا تو

كھ ھر شب ب با سر و صدا من بي نوارو بیدار مي كني ؟

دیگر صدایي نمي آید نھ صداي من نھ صدای..

 

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.